Teamudvikling

TEAMOPBYGNING & UDVIKLING

Gode resultater opnås af et team, der har viljen og evnen til at nå fælles mål. Som har indsigt i sine egne styrker og svagheder. Der er sammensat af de rette kompetencer, talenter og personligheder. Og som har respekt og tillid til hinanden, samt fælles oplevelser og historier.

Vi hjælper gruppen til selvindsigt, der styrker synergien og ydeevnen. Afkalker kommunikationsgangene, skaber fælles historier og kreative innovative rum, der beriger den enkelte og hele gruppen på flere niveauer. Med praktiske øvelser får vi flyttet gruppen nærmere på hinanden, skaber tillid og tryghed. Får teammedlemmerne til at se nye muligheder både i sig selv og i teamet. Med andre ord sikrer afkast på den sociale kapital og det fælles mål.